Friday, July 18, 2014

Memahami Sebab Dan Kesan

Murid saya sering mengadu mereka tidak dapat mengenalpasti pembolehubah pada soalan yang hanya menunjukkan gambar sahaja.

Contoh:
Bagaimana hendak mengenalpasti pembolehubah yang terlibat?

Mudah sahaja. Cuba kenalpasti perbezaan.

1. Suhu purata berbeza.
2. X ada hidupan sementara Y tiada.

Kemudian cuba fikirkan tentang sebab dan kesan. Apa yang menyebabkan ada hidupan di X dan tiada hidupan di Y.

Sebab : Suhu yang sesuai
Kesan : Hidupan boleh hidup.

Jadi , pembolehubah dimanipulasi ialah Keadaan Suhu  dan yang bergerak balas ialah keadaan hidupan.

Menjawab soalan pemerhatian lain.

Soalan ini boleh dikategorikan sebagai soalan beraras tinggi. Bagi menjawab jenis soalan ini murid perlu berfikir dengan lebih kritis bagi mendapatkan jawapan.
Bagaimana hendak mengenal soalan jenis ini?
Soalan jenis pemerhatian lain dapat kita kenalpasti dengan mengenal kata kunci tertentu.

Contoh ayat soalan yang memerlukan calon memberikan pemerhatian lain:

1. Berikan satu lagi pemerhatian yang dapat diberikan...
2. Nyatakan pemerhatian lain yang dapat diperhatikan.....
3. Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab di .....

*ayat yang digariskan menunjukkan calon perlu memberi satu lagi pemerhatian selain daripada yang telah diberi.

Bagaimana hendak menjawab?
Caranya ialah, tuliskan apa yang nampak dengan mata kasar tentang perkara yang berlaku.
Perkara yang tidak dapat dilihat tidak boleh dijadikan pemerhatian.


CONTOH:
 
1. Berikan dua sebab (inferens) mengapa lalat dalam balang mati.

  a) Lalat dalam balang mati kerana tiada makanan.
  b) Lalat dalam balang mati kerana kekurangan udara.

2. Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab ( inferens) di soalan 1.

   Kamu mesti tulis apa yang kamu dapat lihat yang berlaku pada lalat yang
   membuktikan ia tidak  mendapat makanan atau air.

cadangan jawapan:

   Lalat kelihatan lemah dan tidak boleh terbang.

Monday, May 26, 2014

Melatih Murid Untuk Berfikir

Daripada pemerhatian saya, kita kini lebih banyak meminta murid menghafal fakta daripada menerapkan kemahiran berfikir.
Hasil daripada itu, murid gagal menjawab soalan beraras tinggi dengan tepat. Untuk makluman semua, 30 % item ujian kini adalah dalam bentuk "HOTS".
Oleh itu adalah sangat digalakkan kepada semua guru-guru sains untuk membudayakan amalan "inkuiri" di dalam PdP sains di sekolah.
Terdapat empat jenis inkuiri yang telah diperkenalkan:
1. Inkuiri berpandu.
2.Inkuiri berstruktur.
3.Inkuiri pengesahan.
4.Inkuiri terbuka.


Monday, May 19, 2014

Bengkel Pemurnian Dan Pemantapan Module CDT Sains


Berkampung Di Best Western Marina Pangkor 3 hari

Tuesday, April 29, 2014

KATA KERJA BERASASKAN TAXONOMY BLOOM

ARAS TAXONOMY BLOOM YANG DISEMAK SEMULA

Contoh kata kerja yang sesuai digunakan di dalam soalan mengikut Taxonomy Bloom. 
 

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)/HOTS
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau Higher Order Thinking Skills (HOTs) adalah sangat digalakkan untuk dipraktikkan dalam pembelajaran dan pengajaran sains pada masa kini. Tambahan pula pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) juga telah giat mengadakan kursus dan taklimat menerangkan mengenai KBAT bermula Januari 2013.

APA ITU KBAT


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.  1.     Mengubah amalan hafalan kepada pemahaman

2.     Meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan (lebih banyak analisa, menilai dan
        mencipta)

3.     Mewajarkan penyelesaian dan penemuan

4.     Diperlukan untuk penyiasatan saintifik
  TEKNIK PENYOALAN

SOALAN BERKESAN


1.      Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu)

2.      Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan)

3.      Ringkas (dinyatakan dengan perkataan yang mungkin)

4.      Memprovokasi pemikiran (meransang pemikiran dan tindak balas)

5.      Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci)

6.      Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan)

7.      Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza)

KESILAPAN UMUM SEMASA PROSES PENYOALAN


1.      Tanya terlalu banyak soalan pada masa yang sama

2.      Tanya soalan kemudian menjawabnya sendiri

3.      Tanya soalan hanya kepada pelajar yang pandai di dalam kelas

4.      Tanyakan soalan yang sukar terlalu awal

5.      Tanya soalan yang tidak ada kaitan

6.      Selalu tanya jenis soalan yang sama

7.      Memberi masa untuk murid berfikir sebelum menjawab soalan*Bahan berasaskan modul PdP KBAT.